Strona głównaStrona główna KontaktKontakt RegulaminRegulamin Warunki dostawyWarunki dostawy Sposoby płatnościSposoby płatności Mapa serwisuMapa serwisu
Newsletter

Regulamin sklepu internetowego Clarks24

Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Clarks24 działającym pod adresem: www.clarks24.pl

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Osoba składająca zamówienie, musi być pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorcą.  

2. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.clarks24.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski chyba, że w treści opisu produktu zaznaczono, że towar sprzedawany jest w cenie promocyjnej z uwagi na wady lub inne szczególne cechy.

3. Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów na ściśle określonych warunkach. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty kupna zamawianych przedmiotów.

4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Clarks24 wyrażone są w polskich złotówkach i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana cena jest wynikiem oczywistej pomyłki. 

5. Koszt przesyłki oraz koszt pobrania ponosi sklep internetowy Clarks24.Jedynie w przypadku wymiany klient wpłaca na konto 15zł.Jest to koszt przesyłki zwrotnej.

  

II. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

1.1.    Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu.

1.2. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówieniowego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne. Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

1.3. Założenie konta w sklepie jest równoznaczne z przystąpieniem do programu lojalnościowego Clarks Premium (patrz Regulamin Clarks Premium). Dzięki rejestracji nie będą musieli Państwo wprowadzać ponownie swoich danych przy dokonywaniu kolejnych zakupów. Rejestracja jest opcjonalna. 

1.4. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia bezpośrednio po jego potwierdzeniu i otrzymaniu wpłaty na konto. W momencie wyboru opcji płatności przy odbiorze zamówiony towar zostaje wysłany po potwierdzeniu zamówienia. 

1.5. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub faktura. 

1.6. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

1.7. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji zamówienia.

 

2. FAKTURY VAT

Istnieje możliwość otrzymania Faktury VAT zamiast paragonu fiskalnego. W tym celu należy na zamówieniu zaznaczyć opcję "Faktura VAT" oraz podać wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury VAT, takie jak pełna nazwa i adres firmy oraz NIP. W przypadku braku powyższych danych zostanie wystawiony paragon fiskalny.

3. ZMIANY W ZAMÓWIENIU

3.1. Klient o ewentualnym braku produktu zostanie powiadomiony drogą mailową w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Kupujący może wówczas całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która nie jest aktualnie dostępna. 

3.2. Aby anulować złożone zamówienie, usunąć z niego jeden z towarów lub zmienić wybraną formę płatności, Kupujący musi niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta poprzez e-mail sklep.clarks24@gmail.pl lub telefonicznie (22) 222 08 62.  W zamówieniu, które już zostało do Klienta wysłane, nie jest możliwe wprowadzenie zmian.

4. DOSTAWA

Dostawa zamówionych towarów możliwa jest jedynie na terenie Polski.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ew. problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta). 

5. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany na stronie Sklepu.

III. FORMY PŁATNOŚCI

Klient może zapłacić za zamówiony towar:

- przelewem na rachunek bankowy sklepu

- kartą kredytową

- za pobraniem

- PayU 

1. PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY

Za zamówiony towar należy dokonać przelewu na rachunek bankowy firmy obsługującej podany w zakładce „SPOSOBY PŁATNOŚCI”. Konieczne jest podanie numeru zamówienia i pełnego adresu zamawiającego towar. Proces przygotowania towaru do wysłania, jak i jego wysłanie, następuje dopiero w momencie odnotowania przez system billingowy sklepu wpływu stosownej kwoty na rachunek bankowy sklepu. Wpłaty należy dokonać w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane. O wysłaniu paczki Klient zostanie poinformowany mailem lub telefonicznie. 

2. PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ

Przy płatności kartą kredytową Klient przekierowywany jest do stosownej strony, umożliwiającej autoryzację karty utrzymywanej na niezależnym od Clarks24.pl serwerze. W celu dokonania płatności kartą należy wpisać wymagane dane karty. Podane dane są wykorzystywane jednorazowo i nie są przechowywane na serwerze firmy. Akceptowane karty to: Visa, MasterCard i American Express. Przesyłka jest wysyłana do Klienta  po zarejestrowaniu wpłaty na konto. 

3. PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM

Towar dostarczany jest na podany adres, a płatność dokonywana jest bezpośrednio osobie dostarczającej przesyłkę w chwili jej odbioru. 

4. PŁATNOŚĆ PayU

Jak zapłacić z PayU?

Jeśli wybierzesz konto PayU zapłacisz swoją preferowaną metodą płatności (e-przelewem z Twojego banku lub kartą płatniczą) 

VI. REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Na czas, po którym przesyłka trafi do rąk Klienta, składa się czas potrzebny Sprzedającemu na jej skompletowanie i czas potrzebny poczcie lub kurierowi na jej dostarczenie. Zamówienie płatne kartą jest przyjęte do realizacji w chwili, gdy karta zostanie zautoryzowana. Zamówienia płatne przelewem elektronicznym zaczynamy realizować w chwili, gdy otrzymamy potwierdzenie o otrzymaniu płatności. 

2. Paczki na terenie kraju są dostarczane przesyłką Paczka 48, realizowaną przez Pocztę Polską i przesyłkami kurierskimi. Termin realizacji i dostarczenia zamówienia wynosi 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy zamówiony towar nie dotarł do Klienta w tym czasie,  konieczny jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy pod adresem: sklep.clarks24@gmail.pl. Szczegóły podane są w części "Kontakt".

 V. TRANSPORT

1. Przy dostawie towaru przez kuriera Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń wynikających z transportu, czy jest nienaruszona i czy jest zgodna z zamówieniem. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z pracownikiem sklepu www.clarks24.pl pod numerem telefonu (22) 222 08 62 lub mailem na adres:  sklep.clarks24@gmail.pl celem wyjaśnienia sprawy z zaznaczeniem numeru zamówienia. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych przesyłki w obecności kuriera.

2. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. 

3. Reklamacje po odbiorze i potwierdzeniu prawidłowości zamówienia nie będą rozpatrywane przez sklep. 

4. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem. 

5. Ceny transportu 

Należność za towary zakupione w naszym sklepie i wysyłane przesyłką priorytetową można uregulować w następujący sposób: 

 

 

    * przedpłata – karta oraz przelew (Poczta Polska): 00,00 zł brutto, 

    * przedpłata – karta oraz przelew (Kurier): 00,00 zł brutto, 

    * pobranie (Poczta Polska): 00,00 zł brutto, 

    * pobranie (Kurier): 00,00 zł brutto. 

  
VI. REKLAMACJE

1. Clarks24.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowane towary oraz usługi były jak najwyższej jakości. Wszystkie artykuły dostępne w sklepie objęte są 2-letnią gwarancją. Wyrażamy nadzieję, że zakupiony towar będzie w pełni funkcjonalny przez cały okres eksploatacji. 

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad technicznych lub uszkodzeń mechanicznych podczas transportu lub jeśli w okresie 2 lat od zakupu towaru - przy właściwym użytkowaniu  - towar ulegnie uszkodzeniu, należy odesłać go wraz z dołączonym paragonem fiskalnym lub fakturą na własny koszt na adres sklepu znajdujący się na dowodzie zakupu - C.H. Złote Tarasy (druk reklamacji) :

 

C.H. Złote Tarasy 

ul. Złota 59 

Lokal 219 (2 piętro) 

Sklep firmowy Clarks 

00-120 Warszawa

VII. ZWROTY 

1.    Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 Prawa konsumenckiego. Zgodnie z art 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

2.    Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny powiadamiając najpierw o tym sklep drogą mailową.

3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi druk dostępny pod adresem druk zwrotu

4.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5.    Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał paczkę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem (liczy się data stempla pocztowego).

6.    Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, wraz z drukiem zwrotu oraz oryginałem paragonu, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

7.      Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty tylko na wskazane przez klienta konto w ciągu 14 dni.

8.     Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.     W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera DPD Polska, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 2 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.

10.  W przypadku zamówień wysyłanych za pośrednictwem kuriera DPD Polska, jeżeli na prośbę Klienta zostanie przedłużony termin magazynowania przesyłki, zostanie on obciążony kosztami.

11.   W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.

12.  W przypadku odmowy przyjęcia paczki, kosztami przesyłki zostaje obciążony klient.